Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

«ΣΗΚΩ, ΓΕΡΟ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΣ»

«ΣΗΚΩ, ΓΕΡΟ, ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΣ»

Αὐτή ἡ φράση ἐγράφη ἀπό ἄγνωστο χέρι στή βάση τοῦ ἀγάλματος τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ἔμπροσθεν τῆς  Παλαιᾶς Βουλῆς στήν Ἀθήνα. Αὐτό τό χέρι ὅμως δέν ἦταν σάν ἐκεῖνα τῶν ψευτο-προοδευτικῶν, ψευτο-ἀναρχικῶν πού γκρεμίζουν. Αὐτό τό χέρι ἐξέφρασε μιάν ἀλήθεια καί ἕναν πόθο.
Σήκω, Γέρο τοῦ Μοριᾶ, νά δεῖς τά χάλια μας. Ποῦ μᾶς κατήντησαν καί ποῦ καταντήσαμε. Παλιόψαθα — σύμφωνα μέ τόν ἄλλο μεγάλο τοῦ ̓21 στρατηγό Μακρυγιάννη — θέλουν νά κάνουν τήν Ἑλλάδα, καί μέχρις ἑνός σημείου τό πέτυχαν. Αὐτή εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.
Καί ὁ βαθύτατος πόθος, πού ἐξέφρασε τό χέρι τοῦ ἀνώνυμου Ἕλληνα, εἶναι νά ἐκδηλωθεῖ τό πνεῦμα τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, πού εἶναι παρόν καί σήμερα στό ἱστορικό μας γίγνεσθαι, παρά τά χάλια μας. Εἶναι τό πνεῦμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη καί τῶν ἀναρίθμητων γνωστῶν καί ἀγνώστων ἀγωνιστῶν τοῦ ̓21, πού ζοῦν καί σήμερα καί ἐμπνέουν πολλούς συγχρόνους Ἕλληνες.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes