Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Ξανάρχεται τό ρατσιστικό (εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων) νομοσχέδιο

Ξανάρχεται τό ρατσιστικό (εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων) νομοσχέδιο

20/3/14

Ὅπως διαβάζουμε στό «σοβαρό» καί «ἔγκυρο» Newsroom τοῦ Δ.Ο.Λ. (Δημο- σιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη) μέ ἡμερομηνία 20.3.2014 «... θέμα ἡμερῶν εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου σέ δεύτερη ἀνάγνωση, στήν ἁρμόδια κοινοβουλευτική ἐπιτροπή καί ἐν συνεχείᾳ στήν Ὁλομέλεια, ὅπως διαβεβαίωσε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Ἀθανασίου, μιλώντας στή Βουλή.» [...]
«Στό ἐρώτημα τῆς βουλευτῆ τῆς ΔΗΜ. ΑΡ. Μαρίας Γιαννακάκη, ἄν στό ἀντιρατσιστικό θά περιληφθοῦν καί οἱ περιπτώσεις βίας γιά τόν σεξουαλικό προσανατολισμό, ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης εἶπε ὅτι θά περιληφθεῖ ὡς ποινικό ἀδίκημα στό νομοσχέδιο, "ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ καί δέν πρόκειται νά κάνει πίσω"».
Σχόλιο «Π»: Ἄρα, λοιπόν, αὐτοί πού νόμισαν ὅτι ἀπομακρύνθηκε ὁ κίνδυνος ἔκαναν λάθος. Ἐφ ̓ ὅσον οἱ ἐντολοδότες ἀπ ̓ ἔξω (Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συνέδριο καί Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) πιέζουν ἔντονα, οἱ ντόπιοι ἐντολοδόχοι δέν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τό νά ψηφίσουν τό νομοσχέδιο. Ὁπότε, ὅποιος π.χ. ἱεροκήρυκας θά λέγει ὅτι οἱ χιλιαστές εἶναι μιά ἐπικίνδυνη ὀργάνωση, ἤ θά στηλιτεύει τό βδελυκτό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἤ θά ἐπισημαίνει τούς κινδύνους ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο λαθρομεταναστῶν στήν πατρίδα μας, θά κινδυνεύει ἀνά πᾶσαν στιγμή νά βρεθεῖ κατηγορούμενος γιά «ρατσισμό» σέ ἕνα ποινικό δικαστήριο!
Τούς κινδύνους αὐτούς ἐπεσήμαναν μέ ἐπιστολή τους πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (85 τόν ἀριθμόν) εἴκοσι συνεργαζόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι τῆς Θεσσαλονίκης μέ ἡμερομηνία 28 Ἰανουαρίου 2014. Μάλιστα στό ἔγγραφό τους πρότειναν νέες διατυπώσεις σέ ἐπίμαχα ἄρθρα τοῦ νομοσχεδίου.
Δυστυχῶς ἀπό τούς 85 Μητροπολίτες, ἀποδέκτες τῆς ἐπιστολῆς, ἀπήντησαν μόνον οἱ πέντε (5)!

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes