Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΤΟΠΛΑΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ


ΕΚΤΟΠΛΑΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Σπυρίδων Τσάλλας, Πρόεδρος
Ίδρυμα Κοινωνικής Μηχανικής & Ανάπτυξης
Δημοσιεύτηκε στο ΠΑΡΟΝ της Κυριακής 30 Ιουνίου 2013

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε ψυχολογική κατάσταση άρνησης της πραγματικότητας.       Προτιμά        να        πιστέψει        ότι            πετύχαμε τη σταθεροποίηση, προχωρούμε στην ανάκαμψη, ακολουθεί η ανάπτυξη, αντίστοιχο τού λεφτά υπάρχουν. Κατανοεί ότι η σταθεροποίηση δεν είναι   συμβατή   με   τόσο   μεγάλη   ύφεση   για   τόσα   πολλά   χρόνια, συρρίκνωση          της απασχόλησης,           διαρκώς        μειούμενο     διαθέσιμο εισόδημα, φυγή κεφαλαίων και νέα γενιά Ελλήνων μεταναστών. Ως εκ τούτου,  δεν  υφίσταται  περίπτωση  σταθεροποίησης,  άρα  ούτε  και ανάκαμψης. Ποιός πιστεύει άλλωστε ότι είναι εφικτή η ανάκαμψη του παλαιού (μη) παραγωγικού υποδείγματος; Κανείς.
Η  ελληνική  κοινωνία  βιώνει  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  του “λανθασμένου”  προγράμματος  στην  καθημερινότητά  της  αλλά  δεν αντιδρά. Ακούει   το        ΔΝΤ   να        παραδέχεται το        'λάθος'            στους υπολογισμούς           του      αλλά   να        μην            αναλαμβάνει,            αυτοβούλως ή καθ' υπόδειξη, την ευθύνη για τα τραγικά αποτελέσματα που παρήγαγε στην ελληνική κοινωνία. “Κάτι θα αλλάξει και θα βρεθεί λύση έλει να) πιστεύει η πλειονότητα των πολιτών και συνεχίζει να διακατέχεται από προκατάληψη αισιοδοξίας. Μήπως αυτή η στάση της οφείλεται στην   ιδιοσυγκρασία   του   λαού;   Όχι.   Οφείλεται   στην   στρατηγική παγίδευση που έχει επιβληθεί από το υπερσύνολο.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes