ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ
Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ


324-337: Κωνσταντίνος A' ως μόνος αυτοκράτορας του ρωμαϊκού κράτους.

325: Α' Οικουμενική Σύνοδος Νίκαιας, εναντίον της αίρεσης του Αρείου, καθορισμός σχέσης των φύσεων των τριών προσώπων της αγίας Τριάδας.

326-337: Aνέγερση των πρώτων κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη: του Μεγάλου Παλατίου, του ιππόδρομου και εκκλησιών.

327-341: Κτίσιμο Καθεδρικού Ναού Αντιόχειας.

330, 11 Μαΐου: Εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης, νέας πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους.

337: Ο Κωνστάντιος γίνεται αυτοκράτορας.

361: Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης γίνεται αυτοκράτορας, προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας θρησκείας και του κλασικού πολιτισμού.


363: Εμφάνιση και απειλή βαρβαρικών φύλων στα βόρεια σύνορα του κράτους.

363-364: Ο Ιοβιανός γίνεται αυτοκράτορας, αίτημα για συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες, παραχώρηση Αρμενίας και μέρους της Μεσοποταμίας.

364: Ο Ουάλης γίνεται αυτοκράτορας, αγώνες εναντίον των Βησιγότθων.

378, 9 Αυγούστου: Ήττα Ουάλη από τους βαρβάρους και θάνατός του.

379: Ο Θεοδόσιος Α' Μέγας γίνεται αυτοκράτορας, επιτυγχάνει να απωθήσει τους Γότθους.

379-380: Εγκατάσταση Οστρογότθων στην Παννονία και Βησιγότθων βόρεια της Θράκης με παραχώρηση του Θεοδόσιου, αλλά με υποχρέωση να υπηρετούν ως μισθοφόροι στο βυζαντινό στρατό.

380: Οχύρωση της Θεσσαλονίκης με τείχη ανάλογα σε ισχύ και ομορφιά μ' αυτά της Κωνσταντινούπολης, που σώζονται αναστηλωμένα μέχρι σήμερα.

381: Β' Οικουμενική Σύνοδος, οριστική καταδίκη του Αρειανισμού.

381: Ίδρυση του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας.

395: Λεηλασίες Βησιγότθων στα Βαλκάνια.

395: Θάνατος Θεοδοσίου Α' Μεγάλου και οριστική διαίρεση Ανατολικής και Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

395: Οριστική διχοτόμηση της υπαρχίας του Ιλλυρικού για να μοιραστεί μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Αυτοκρατορίας και να τεθούν τα όρια μεταξύ των δύο.

395: Οι γιοι του Μεγάλου Θεοδόσιου μοιράζονται τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία· ο Αρκάδιος γίνεται αυτοκράτορας στο Ανατολικό και ο Ονώριος στο Δυτικό κράτος.

398: Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γίνεται Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

400 (περίπου): Κατασκευή των ψηφιδωτών στο ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) στη Θεσσαλονίκη.

408: Ο Θεοδόσιος Β' γίνεται αυτοκράτορας.

410: Ο Αλάριχος καταλαμβάνει τη Ρώμη.

422-432: Aνέγερση ναού της Αγίας Σαβίνας στη Ρώμη.

425: Kτίσιμο Μαυσωλείου της Galla Placidia στη Ραβέννα.

425: Αναδιοργάνωση της σχολής που είχε ιδρύσει ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη και επέκτασή της σε Πανεπιστήμιο.

425-455: Εγκατάσταση και ηγεμονία των βαρβάρων στη Δύση.

429: Οι Βάνδαλοι στη βόρεια Αφρική.

431: Γ' Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο εναντίον της αίρεσης του Νεστόριου.

431-450: Κτίσιμο ναού της Παναγίας Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη.

437: Παραχώρηση του Σίρμιου, πόλης μεγάλης στρατηγικής σημασίας στη σημερινή Γιουγκοσλαβία, από το Δυτικό στο Ανατολικό κράτος. Το Σίρμιο γίνεται η έδρα της ανατολικής υπαρχίας του Ιλλυρικού.

438: Έκδοση "Θεοδοσιανού Κώδικα", μιας συλλογής όλων των αυτοκρατορικών διαταγμάτων από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

441: Οι Ούννοι με αρχηγό τον Αττίλα εισβάλλουν από το Δούναβη στη βυζαντινή επικράτεια.

450: Κτίσιμο ναών Αγίου Ιωάννη Στουδίου και Αγίας Μαρίας των Χαλκοπρατείων στην Κωνσταντινούπολη και Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη.

450: Ο αξιωματούχος Μαρκιανός γίνεται αυτοκράτορας, συγκαλεί την Δ' Οικουμενική Σύνοδο.

451 (περίπου): Κλονισμός της ενότητας της Εκκλησίας και της ακεραιότητας του κράτους με την υιοθέτηση του Μονοφυσιτισμού από τη Συρία, Αίγυπτο και Αρμενία.

451: Δ' Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας που καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού, καταδίκη Μονοφυσιτισμού.

454: Θάνατος του Αέτιου, του "τελευταίου των Ρωμαίων".

455: Ο Γηζέριχος λεηλατεί τη Ρώμη.

455-476: Τέλος της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

457: Ο Λέων Α' αυτοκράτορας· προσπάθεια να λύσει διαφορές Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών.

473: Ίδρυση του κοινόβιου της Μεγάλης Λαύρας ανάμεσα στα Ιεροσόλυμα και τη Νεκρά θάλασσα, πνευματικού κέντρου με διεθνή ακτινοβολία.

474: Ο Ζήνων γίνεται αυτοκράτορας.

475: Ο Bασιλίσκος γίνεται αυτοκράτορας για 20 μήνες μετά από συνωμοσία εναντίον του Ζήνωνα.

476-491: Δεύτερη βασιλεία του Ζήνωνα.

476-493: Βασιλεία του Οδόακρου στη Δύση, ο οποίος δεν αλλάζει τίποτα στη ρωμαϊκή οργάνωση.

484-519: "Ακακιανό Σχίσμα" μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.

491: Ο Αναστάσιος Α' γίνεται αυτοκράτορας, τελειοποιεί το νομισματικό σύστημα και αναδιαρθρώνει τις φορολογικές υπηρεσίες.

493-526: Ίδρυση οστρογοτθικού βασιλείου του Θεοδώριχου στη Δύση, που κατακτά από τον Οδόακρο μεγάλο μέρος των πρώην Ρωμαϊκών επαρχιών.

5ος αιώνας, τέλος: Εισαγωγή του ποιητικού τύπου του κοντακίου από τον ποιητή Ρωμανό το Μελωδό.

6ος αιώνας, αρχές: Ο φιλόσοφος Βοήθιος συντάσσει μετάφραση του έργου του Αριστοτέλη στα λατινικά, καθώς και το περίφημο πρωτότυπο έργο του "Consolatio Philosophiae" (Παραμυθία της Φιλοσοφίας).

518: Ο Ιουστίνος Α' γίνεται αυτοκράτορας, ουσιαστικά το κράτος κυβερνά ήδη ο Ιουστινιανός. 

519: 'Αρση "Aκακιανού Σχίσματος" από τον Ιουστινιανό, αποκατάσταση κοινωνίας Δυτικής και Ανατολικής Εκκλησίας.

526: Θάνατος του βασιλιά των Οστρογότθων, Θεοδώριχου και ενταφιασμός του στο περίφημο λιθόκτιστο μαυσωλείο του στη Ραβέννα.

527: Ο Ιουστινιανός Α' γίνεται αυτοκράτορας, σχέδιο ανάκτησης Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους και αποκατάστασης έτσι μιας οικουμενικής χριστιανικής αυτοκρατορίας.

527-565: Συγγραφή των έργων "Περί κτισμάτων" και "Υπέρ των Πολέμων Λόγοι Οκτώ" από τον Προκόπιο από την Καισάρεια, ιστορικό της εποχής του Ιουστινιανού.

527-536: Κτίσιμο του ναού των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου το αρχιτεκτονικό σχέδιο υπήρξε πρόδρομος αυτού των πρωτοβυζαντινών εκκλησιών.

529: Έκδοση του νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού A' "Codex Justinianus".

529-532: Κατασκευή μωσαϊκών δαπέδων με αναπαραστάσεις από αιγυπτιακές πόλεις σε εκκλησίες στα Γέρασα της Συρίας.

532: "Αιώνια" ειρήνη με τους Πέρσες, που υπογράφουν οι Ιουστινιανός A' και Χοσρόης Α'.

532: Στάση του Νίκα στην Κωνσταντινούπολη.

532: Aνοικοδόμηση της εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, που καταστράφηκε κατά τη Στάση του Νίκα.

532-537: Κτίσιμο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, εξαιρετικού και πρωτοποριακού έργου τέχνης και πολιτισμού.

533: Έκδοση του νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού A' "Digesta".

533: Ηγεμονία των Φράγκων στη Δύση. O πάπας Bενέδικτος Α' επικυρώνει τις αποφάσεις της E' Οικουμενικής Συνόδου της Κωνσταντινούπολης.

533, λίγο μετά: Έκδοση των νομοθετικών έργων του Ιουστινιανού "Institutes" και "Novellae".

533-534: Επανάκτηση της Αφρικής από τους Βυζαντινούς.

534: Oι Σλάβοι καταστρέφουν με επιδρομές τη Μοισία και τη Θράκη.

535-555: Επανάκτηση της Ιταλίας από τους Βυζαντινούς και μερική ανάκτηση της Ισπανίας.

536: Oι Φράγκοι κυριεύουν την Προβηγκία. Οι Πέρσες λεηλατούν την Αντιόχεια.

540: O Xοσρόης A' καταλύει τη συμφωνία ειρήνης του 532, εισβάλλοντας στη Συρία, την Αρμενία, την Ιβηρία και τη Λαζική.

541: Κτίσιμο μονής Αγίου Συμεών Νέου του Στυλίτη κοντά στην Αντιόχεια (Qul'at Sem'an).

547: Κτίσιμο εκκλησίας Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα.

548-565: Κτίσιμο μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά από τον Ιουστινιανό A' μετά το θάνατο της συζύγου του Θεοδώρας.

550: Aνέγερση της Βασιλικής "Β" στους Φιλίππους με πρότυπα την Αγία Σοφία και την Αγία Ειρήνη της Κωνσταντινούπολης.

553: B' Oικουμενική Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως, καταδίκη "Τριών Κεφαλαίων" των Νεστοριανών.

558: Προώθηση των Βουλγάρων και των Σλάβων μέχρι την άκρη της χερσονήσου της Θράκης (Καλλίπολη).

560-570: Αρχή σλαβικών επιδρομών στο βυζαντινό κράτος.

561-721: Bασιλεία των βασιλέων των Μεροβίγγειων στη Γαλλία.

565: O Iουστίνος B' γίνεται αυτοκράτορας, αρχή βυζαντινοπερσικών πολέμων.

565: Oι Bησιγότθοι βασιλεύουν στην Ισπανία.

565-578: Κτίζεται το Χρυσοτρίκλινο του Μεγάλου Παλατίου στην Κωνσταντινούπολη.

565-751: Oι Λογγοβάρδοι κατακτούν ένα μέρος της Ιταλίας.

568: Oι Tούρκοι εγκαθίστανται στα βόρεια του Καυκάσου.

578: O Tιβέριος B' γίνεται αυτοκράτορας.

582: O Mαυρίκιος γίνεται αυτοκράτορας, διοργανώνει δύο εξαρχάτα στη Δύση (Ραβέννας και Καρχηδόνας) για να υπερασπιστεί τις κτήσεις της αυτοκρατορίας.

584: Πτώση της βυζαντινής Ισπανίας.

587: O Recarede I', πρώτος βησιγότθος βασιλιάς της Ισπανίας, ένα χρόνο μετά τη στέψη του, ασπάζεται το Ορθόδοξο Δόγμα εγκαταλείποντας τον Αρειανισμό του πατέρα του υπό την επιρροή του αγίου Λεάνδρου. Καθιερώνει, επίσης, ισονομία μεταξύ Λατίνων και Γερμανών.

590-604: O Gregoire le Grand καταλαμβάνει την έδρα του ποντίφηκα.

591: Βυζαντινοπερσική συνθήκη ειρήνης.

592: Εκστρατεία Μαυρικίου εναντίον βαρβαρικών φύλων, που δεν πετυχαίνει απόλυτα το στόχο της.

600: O Iσίδωρος γίνεται αρχιεπίσκοπος Σεβίλλης.

602: O Φωκάς ανακηρύσσεται αυτοκράτορας από το βυζαντινό στρατό και τη Σύγκλητο με επανάσταση.

602 και εξής: O Φωκάς επιβάλλει καθεστώς τρομοκρατίας.

605: Θάνατος του Αυγουστίνου.

605-665: Βασιλεία του χάνου (=βουλγάρου ηγέτη) Kuvrat, κυβερνήτη της Μεγάλης Βουλγαρίας.

610: O Ηράκλειος Α' γίνεται αυτοκράτορας μετά από τον εκθρονισμό και φόνο του Φωκά.

610: Mετανάστευση των Αράβων, μετατόπιση των Σλάβων.

610: O Ηράκλειος Α' γίνεται αυτοκράτορας μετά από τον εκθρονισμό και φόνο του Φωκά.

610: Mετανάστευση των Αράβων, μετατόπιση των Σλάβων.

610-626: Η Θεσσαλονίκη πολιορκείται από τους Σλάβους.

612: Aρχή του κηρύγματος του Μωάμεθ.

614: Oι Σλάβοι καταστρέφουν τα Σάλωνα.

614: Oι Πέρσες κατακτούν την Iερουσαλήμ. Ο Τίμιος Σταυρός μεταφέρεται στην Kτησιφώντα.

617: Επιδρομές των Σλάβων στη Βαλκανική. 'Aβαροι μπροστά από την Κωνσταντινούπολη.

619: Eισβολή των Περσών στην Aίγυπτο.

622: Πόλεμος του Ηρακλείου Α΄ εναντίον των Περσών.

626: Η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από τους Πέρσες και τους Αβαρο-Σλάβους, Ακάθιστος Ύμνος.

629: Νίκη του Ηρακλείου Α΄ κατά των Περσών.

630: O Hράκλειος Α΄ επανακτά την Ιερουσαλήμ και τον Τίμιο Σταυρό.

636: Οι 'Aραβες καταστρέφουν τα βυζαντινά στρατεύματα κοντά στο Γιαρμούκ.

638: Η Συρία και η Παλαιστίνη κατακτώνται από τους 'Aραβες. Η Ιερουσαλήμ καταλαμβάνεται από το χαλίφη Ομάρ.

638: "Έκθεσις" του Ηρακλείου Α΄ για το Μονοθελητισμό.

641: Ο Κώνστας Β' ανεβαίνει στο θρόνο.

642: Πτώση της Αλεξάνδρειας.

667: Πρώτη αναφορά του θέματος των Αρμενιακών.

668: Ο Κωνσταντίνος Δ' ανεβαίνει στο θρόνο.

669: Πρώτη αναφορά του θέματος των Ανατολικών.

692: Πρώτη αναφορά του αξιώματος του λογοθέτη των γενικών.

674-678: Πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους 'Aραβες.

680: Εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων.

680/681: Έκτη Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. Kαταδίκη του Μονοθελητισμού.

681: Ίδρυση του βουλγαρικού κράτους.

685: Ο Ιουστινιανός Β' ανεβαίνει στο θρόνο.

687-695: Ίδρυση του θέματος της Ελλάδος.

692: Πενθέκτη Σύνοδος. Συλλογή 102 κανόνων για το δίκαιο και την εκκλησιαστική διοίκηση.

695: 'Aνοδος στο θρόνο του Λεόντιου.

697: Οι 'Aραβες καταλαμβάνουν τη βυζαντινή βόρεια Αφρική.

698: 'Aνοδος στο θρόνο του Τιβέριου.

700 (περίπου): Ίδρυση του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Νίκαια.

705: Επάνοδος στο θρόνο του Ιουστινιανού Β'.

713: 'Aνοδος στο θρόνο του Αναστάσιου Β'.

715: 'Aνοδος στο θρόνο του Θεοδόσιου Γ'.

717-820: Δυναστεία των Ισαύρων.

717: 'Aνοδος στο θρόνο του Λέοντα Γ' Ίσαυρου.

717: Δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους 'Aραβες.

726: Αρχή της Εικονομαχίας.

726: Δημοσίευση της "Εκλογής των Nόμων".

730: Ο αυτοκράτορας διατάζει να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη.

732: Ο στρατός των Φράγκων σταματά τους 'Aραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας. Το σύνορό τους παραμένει στα Πυρηναία.

740: Ήττα των Αράβων κοντά στο Αμόριο της Φρυγίας.

741: 'Aνοδος στο θρόνο του Κωνσταντίνου Ε'.

741-775: Ανοικοδόμηση και διακόσμηση της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη.

745-748: Επιδημία χολέρας.

747: Οι Βυζαντινοί παίρνουν την Κύπρο από τους 'Aραβες.

751: Οι Λογγοβάρδοι καταλαμβάνουν τη Ραβέννα.

751: Kατασκευή χαρτιού στη Σαμαρκάνδη.

759-826: Θεόδωρος Στουδίτης.

760: Πρώτη αναφορά του λογοθέτη των δρόμων.

763: Οι Βούλγαροι νικώνται κατά κράτος στην Αγχίαλο, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

767: Πρώτη αναφορά του δομέστικου των σχολών.

775: 'Aνοδος στο θρόνο του Λέοντα Δ' Χάζαρου.

780-797: Aυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Στ'.

784 (περίπου): Αρχική διακόσμηση της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

787: Έβδομη Σύνοδος Νίκαιας, απόφαση υπέρ των εικόνων.

797-802: Aυτοκράτειρα η Ειρήνη.

800: Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας.

800 (περίπου): Κτίζεται η Επισκοπή Ευρυτανίας.

802: 'Aνοδος στο θρόνο του Νικηφόρου Α'.

811: 'Aνοδος στο θρόνο του Μιχαήλ A' Ραγκαβέ.

813: Ο Κρούμος νικά τους Βυζαντινούς κοντά στην Αδριανούπολη.

815: Aρχίζει η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας.

820: 'Aνοδος στο θρόνο του Μιχαήλ Β'.

820-829: Εξέγερση του Θωμά Σλάβου.

823-8: Οι 'Aραβες καταλαμβάνουν την Κρήτη.

829: 'Aνοδος στο θρόνο του Θεόφιλου.

838: Οι 'Aραβες καταλαμβάνουν το Αμόριο στη Φρυγία.

842: Aυτοκράτορες η Θεοδώρα και ο Μιχαήλ Γ'.

843: Αναστήλωση των εικόνων.

850-870: Οι Νορμανδοί επιτίθενται στην Αγγλία.

855 (περίπου): Aνασύσταση της Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως.

858-867: Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

860: Αποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου στους Χαζάρους της Κριμαίας.

860: Εμφάνιση των Ρώσων έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης.

863: Aποστολή του Κύριλλου και του Μεθόδιου στη Μοραβία.

864: Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων από τον Κύριλλο και το Μεθόδιο.

867-1056: Δυναστεία των Μακεδόνων.

867: 'Aνοδος στο θρόνο του Bασιλείου A'.

867: Το πρώτο Σχίσμα των Εκκλησιών.

867. 869. 886: Διαδοχική διακόσμηση της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης.

869-870: Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. Επικύρωση καταδίκης του Φωτίου.

870-879: Δημοσιεύεται ο "Πρόχειρος Νόμος".

873/874: Παναγία Σκριπού.

877-886: Δεύτερη πατριαρχία του Φωτίου.

878: Οι 'Aραβες κυριεύουν τις Συρακούσες.

879-886: Δημοσιεύεται η "Επαναγωγή".

880: Κτίσιμο της Νέας Εκκλησίας.

885: Παράσταση της Ανάληψης στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης.

886: 'Aνοδος στο θρόνο του Λέοντα Στ' Σοφού.

887-892: Δημοσιεύονται τα "Βασιλικά".

894: Πρώτες επιθέσεις των Βουλγάρων κατά του Βυζαντίου.

895: "Επαρχικόν Βιβλίον".

896: Ο Συμεών νικά τους Βυζαντινούς στο Βουλγαρόφυγο.

902: Οι 'Aραβες κατακτούν τη Σικελία.

904: Λεηλασία της Θεσσαλονίκης από το Λέοντα Τριπολίτη.

907: Εγκαινιάζεται η Μονή Λιβός στην Κωνσταντινούπολη.

912: 'Aνοδος στο θρόνο του Aλέξανδρου.

912, 11 Μαΐου: Θάνατος Λέοντα Στ΄ Σοφού, επαναφορά του πατριάρχηΝικόλαου Μυστικού, τσάρος της Βουλγαρίας γίνεται ο Συμεών (913-927).

913, Αύγουστος: Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από το Συμεών καισυνάντησή του με τον πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό.

917, Αύγουστος: Καταστροφή του βυζαντινού στρατού στην Αγχίαλο, βυζαντινοβουλγαρική σύγκρουση στους Κατασύρτες.

919, Μάρτιος: Ο Ρωμανός Α' Λεκαπηνός ανακηρύσσεται Καίσαρ.

920, 'Aνοιξη: Γάμος της κόρης του Ρωμανού Α' Λεκαπηνού, Ελένης, με τονΚωνσταντίνο Ζ' Πορφυρογέννητο.

920-945: Ρωμανός Α' Λεκαπηνός και Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος συναυτοκράτορες.

918-927: Η νότια Eλλάδα υφίσταται τις επιδρομές του βουλγάρου τσάρουΣυμεών, ο οποίος όχι μόνο λεηλατεί και αιχμαλωτίζει κατοίκους, αλλάαπαιτεί από τον πληθυσμό την πληρωμή των φόρων σ' εκείνον.

927: Θάνατος του βουλγάρου τσάρου Συμεών.

934: Πρώτη επιδρομή Ούγγρων στα εδάφη της αυτοκρατορίας.

936: Όθων Α' βασιλιάς της Γερμανίας.

940 (περίπου): Βίβλος του Νικήτα.

941, Ιούνιος-Σεπτέμβριος: Pωσική εξόρμηση και συνεχείς νίκες τωνΒυζαντινών επί του ρωσικού στόλου.

941-944: Στρατιωτικοί θρίαμβοι του Ιωάννη Κουρκούα στη Μικρά Ασίακαι παράδοση στους Βυζαντινούς του Αγίου Μανδηλίου.

944-959: Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος.

949: Α' πρεσβεία του Λιουτπράνδου στην Πόλη ως απεσταλμένου τουΒερεγγάριου Β'. Ο Λιουτπράνδος γράφει τις εντυπώσεις του στο έργοτου "Ανταπόδοσις".

949: Αποτυχία ναυτικής εκστρατείας στην Κρήτη κατά των Αράβων.

953: Θάνατος του όσιου Λουκά του Στειριώτη στο μοναστήρι του στη Φωκίδα.

954/5 ή 959 ή 960: Βάπτιση της Όλγας ή Έλγας, μητέρας και επιτρόπουτου νεαρού ηγεμόνα του ρωσικού κράτους, Σβιατοσλάβου, στο Κίεβο.

955 (περίπου): Ναός της Παναγίας στο συγκρότημα του Όσιου Λουκά.

958: Ο Ιωάννης Τζιμισκής κατακτά τα Σαμόσατα.

959-963: Ρωμανός Β'.

961: Η Κρήτη περιέρχεται στη βυζαντινή κυριαρχία, μετά από 130 χρόνια αραβικής κυριαρχίας.

962: Ο Νικηφόρος Φωκάς κατακτά το Χαλέπι.

963: Τα στρατεύματα της Ανατολής ανακηρύσσουν αυτοκράτορα το Νικηφόρο Β΄ Φωκά.

964: Καταστροφή του βυζαντινού στόλου στη Σικελία.

965: Η Κύπρος κυριεύεται από το βυζαντινό στόλο με επικεφαλής τονπατρίκιο Νικήτα Χαλκούτζη, που επαναφέρει την Κύπρο στη βυζαντινήκυριαρχία τερματίζοντας το καθεστώς ουδετερότητας και συγκυριαρχίας μετους 'Aραβες που ίσχυε από τον 7ο αιώνα.

966: Ο Νικηφόρος Β΄ Φωκάς εκστρατεύει στη Μεσοποταμία, παίρνει το ΙερόΚεράμιο από την Ιεράπολη και σταματά έξω από την Αντιόχεια.

969, Οκτώβριος: Ανάκτηση της Αντιόχειας από τους Βυζαντινούς.

969, Δεκέμβριος: Δολοφονία του Νικηφόρου Β΄ Φωκά και άνοδος στο θρόνο του δολοφόνου του, Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή.

969-976: Ιωάννης Α΄ Tζιμισκής.

969, Δεκέμβριος- 970, Ιανουάριος: Συνθήκη μεταξύ Βυζαντίου και Eμιράτου.

971, 'Aνοιξη: Εκστρατεία του Ιωάννη Α΄ Tζιμισκή κατά των Ρως στη Βουλγαρία και κατάληψη της Πρεσθλάβας. Σύλληψη του Βορίση, του αιχμαλώτου στους Pως βουλγάρου ηγεμόνα.

971, Ιούλιος: Συνθηκολόγηση των Pως στο Δορύστολο (Θεοδωρούπολις).

972-974: Nέες εκστρατείες στη Μέση Ανατολή και υποταγή της Δαμασκού σταΒυζαντινά στρατεύματα.

976, Ιανουάριος: Θάνατος Ιωάννη Α΄ Tζιμισκή και εξέγερση της οικογένειας των Κομητόπουλων στη Βουλγαρία υπό την ηγεσία του Συμεών (976/1014).

976-1025: Βασίλειος Β'.

985: Μηνολόγιο Βασιλείου.

11ος αιώνας, 1ο μισό: Ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα (Γιουγκοσλαβία).

1001: Εξέγερση της Ρώμης εναντίον του Όθωνα Γ'.

1001: Ανακωχή ανάμεσα στον αυτοκράτορα Βασίλειο Β' και τον πέρση χαλίφη αλ-Χακίμ.

1009: Καταστροφή της εκκλησίας του Παναγίου Τάφου στους Αγίους Τόπους.

1010: Διαμελισμός της μουσουλμανικής Ισπανίας.

1011 (περίπου): Καθολικό Όσιου Λουκά στη Φωκίδα.

1014: Κατάκτηση του Λονδίνου από τους Δανούς.

1014-1024: Ερρίκος Β', αυτοκράτορας στη Δύση.

1014: Μετά από αγώνες χρόνων ο Βασίλειος Β' συντρίβει το βουλγαρικό στρατό.

1018-1185: Βυζαντινό dominium στη Βουλγαρία.

1019(;)-1054: Γιαροσλάβος Α' Βλαντιμίροβιτς ο Σοφός, μεγάλος πρίγκιπας του Κιέβου.

Μετά το 1023: Τοιχογραφίες του Saint-Savin-sur-Gartempe

περ. 1025-1050: Ομιλίες Ιάκωβου Κοκκινοβάφου, κείμενα και εικονογραφημένο χειρόγραφο.

1025-1037: Ανοικοδόμηση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας του Κιέβου.

1025-1028: Ο Κωνσταντίνος Η' αυτοκράτορας.

1027-1039: Κορράδος Β' αυτοκράτορας στη Δύση.

1028-1034: Ανοικοδόμηση εκκλησιών της Θεοτόκου Περιβλέπτου στην Κωνσταντινούποληκαι Παναγίας των Χαλκέων στη Θεσσαλονίκη.

1029: Πρώτο πριγκιπάτο των Νορμανδών στην Καμπανία (Αβέρσα).

1030 (περίπου): Αρχή του αυτονομιστικού κινήματος των πόλεων της Ιταλίας.

1030-1058: Στέφανος Α' βασιλιάς της Ουγγαρίας, εκχριστιανισμός της Ουγγαρίας.

1038: Συνθήκη ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Φατιμίδες.

1038-1157: Δυναστεία των εμίρηδων και στη συνέχεια των σελτζούκων σουλτάνωνστο Ιράν και στην Εγγύς Ανατολή.

1042-1046: Αγία Σοφία Κιέβου, ψηφιδωτά.

1042-1050: Το στέμμα του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου.

1042-1050: Ψηφιδωτό Zωής και Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης.

1042-1054: Ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολη.

1045 (περίπου): Ανοικοδόμηση του καθολικού της Νέας Μονής στη Χίο.

1045-1050: Ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας του Novgorod.

1049-1054: Ο Λέων Θ' πάπας της Ρώμης. Πρώτοι καρποί της γρηγοριανής μεταρρύθμισης.

1054: Σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία.

Μετά το 1058: Στο αβαείο του Μόντε-Κασίνο μεταφράζονται αραβικά και ελληνικά ιατρικά έργα.

1059: Ο πάπας αναγνωρίζει στο Ροβέρτο Γυϊσκάρδο την κατοχή της νότιας Ιταλίας.

1060-1091: Οι Νορμανδοί κυριεύουν τη Σικελία.

1060-1070: Ανοικοδόμηση των εκκλησιών των Αγίων Θεοδώρων και της Καπνικαρέας στην Αθήνα.

1065: Οι Τούρκοι διασχίζουν την Αρμενία και κατακτούν την πρωτεύουσά της 'Aνι.

1066: Κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς του Γουλιέλμου Κατακτητή.

1067: Η Καισάρεια κατακτάται από τους Τούρκους.

1070 (περίπου): Τοιχογραφίες της Berze-la-Ville.

1071: Νίκη των Σελτζούκων επί των Βυζαντινών στο Μαντζικέρτ της Αρμενίας.Κατάκτηση του Μπάρι από το Ροβέρτο Γυϊσκάρδο. Ίδρυση του αβαείου του Μόντε-Κασίνο.

1080 (περίπου): Ο Σουλεϊμάν κυριεύει όλη τη Μικρά Ασία. Ψηφιδωτή διακόσμηση στο καθολικότης Μονής Δαφνίου της Αττικής.

1080 (περίπου): Ο Σουλεϊμάν κυριεύει όλη τη Μικρά Ασία. Ψηφιδωτή διακόσμηση στο καθολικό της Μονής Δαφνίου της Αττικής.

1082: Παραχώρηση εμπορικών προνομίων στη Βενετία εκ μέρους του Βυζαντινού κράτους.

1083: Κατασκευή επιτάφιου παρεκκλησίου του Backovo στη Βουλγαρία.

1085: Συγγραφή του πρώτου αγγλικού κτηματολογίου, του "Domesday book".

1086: Κατοχή της μουσουλμανικής Ισπανίας από τους Αλμοραβίδες.

1088: Ανέγερση του μεγάλου τεμένους του Ισπαχάν.

1090: Ανέγερση εκκλησίας 'Aγιου Χρυσόστομου στον Kουτσοβέντη της Kύπρου.

1095: Ο πάπας Ουρβανός Β' κηρύσσει την Α' Σταυροφορία.

1096, 1η Αυγούστου: Ο Πέτρος ο Ερημίτης φθάνει στην Κωνσταντινούπολη με τις άτακτες συμμορίες του, οι μεγάλοι φεουδάρχες τον ακολουθούν.

1098: Κατάκτηση της Νίκαιας από τους σταυροφόρους.

1099: Κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους, ίδρυση του Φραγκικού βασιλείου της Ιερουσαλήμ.

1100: Εμπορική συμφωνία ανάμεσα στη Βενετία και το βασίλειο της Ιερουσαλήμ.

1100-1135: Ερρίκος Α' βασιλιάς της Αγγλίας.

1101: Ρογήρος Β' βασιλιάς της Σικελίας.

1108-1137: Λουδοβίκος Στ' ο Παχύς βασιλιάς της Γαλλίας.

1110 (περίπου): Καταδίκη των Βογομίλων στην Κωνσταντινούπολη.

1111: Χορηγούνται σημαντικά εμπορικά προνόμια στην Πίζα.

1113-1125: Βλαδίμηρος Β' Vsevolodovic Μονομάχος, μεγάλος πρίγκιπας του Κιέβου.

1120-1150: Πρώτα καταστατικά των συντεχνιών στη Δύση.

1122: Τελευταία επιδρομή των Πετσενέγκων σε βυζαντινό έδαφος.

1128: Ευαγγελιστάριο του Ιωάννη Β' Κομνηνού.

1135: Ψαλτήριο Μελισσάνθης.

1136: Ίδρυση Μονής Παντοκράτορος.

1141: Ο Πέτρος ο Σεβαστός δίνει εντολή να μεταφραστεί το Κοράνι στα λατινικά.

1143-51: Παναγία Martorana, Παλέρμο.

1147: Ίδρυση της Μόσχας.

1150 (περίπου): Πρώτη οργάνωση του Πανεπιστημίου των Παρισίων.

1155-1190: Ο Φρειδερίκος Βarbarossa αυτοκράτορας.

1155: Οι Βυζαντινοί επανεμφανίζονται στην Ιταλία ανάμεσα στην Αγκόνα και τον Τάραντα.

1156: Ο Γουλιέλμος Α' νικά τους Βυζαντινούς στο Μπρίντιζι και επανακτά τα εδάφη του.

1158-1160: Κατασκευή του καθεδρικού ναού της Κοίμησης στο Vladimir.

1163-1260: Η Παναγία των Παρισίων.

1164: Εκκλησία 'Aγιου Παντελεήμονα στο Nerezi (Γιουγκοσλαβία).

1165: Κατάκτηση της Ρώμης από το Φρειδερίκο Barbarossa.

1168-1195: Στέφανος Νεμάνια, μεγάλος ζουπάνος της Σερβίας. Αρχή της δυναστείας των Νεμάνια (1168-1371).

1172: Τέλος της βασιλείας των Φατιμιδών στην Αίγυπτο.

1175: Ρήξη ανάμεσα στο Βυζάντιο και το σουλτανάτο του Ικονίου.

1176: Ο βυζαντινός στρατός περικυκλώνεται και ηττάται από τους Τούρκους στο Μυριοκέφαλο.

1180-90: Monreale, καθεδρικός ναός, Σικελία.

Μετά το 1183: Εκκλησία της Θεοτόκου στη Studenica της Γιουγκοσλαβίας.

1185: Ο Αλέξιος Βρανάς νικά τους Νορμανδούς που έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη.

1185: Εξέγερση της Βουλγαρίας.

1186: Ο αυτοκράτορας καταστέλει την εξέγερση των Βουλγάρων αλλά συνθηκολογεί με τους επαναστάτες.

1186-1196: Βασιλεία του Ασάν Α'. Αρχή της βουλγαρικής δυναστείας των Ασανιδών.

1187: Νίκη του Haittin επί των σταυροφόρων και επανάκτηση της Ιερουσαλήμ.

1189-1191: Γ' Σταυροφορία.

1189-1199: Ριχάρδος Λεοντόκαρδος, βασιλιάς της Αγγλίας.

1190: Μεγάλη εκστρατεία των βυζαντινών εναντίον των Βουλγάρων καταλήγει σε οικτρή ήττα.

1190: Ίδρυση του τάγματος των Τευτόνων Ιπποτών. Κατάκτηση της Κύπρου από τους Σταυροφόρους.

1191: Κατάκτηση του Αγίου Ιωάννη της 'Aκρας από τους σταυροφόρους. Η Κύπρος περιέρχεται στην κυριαρχία της οικογένειας των Λουζινιάν.

Τέλος 12ου αιώνα: Kalendarhane Camii στην Κωνσταντινούπολη.

1198: Ο Στέφανος Νεμάνια και ο γιος του ανοικοδομούν το εγκαταλειμμένο μοναστήρι του Χιλανδαρίου στο 'Aγιο Όρος.

1202: Δ΄ Σταυροφορία.

1204, 13 Απριλίου: 'Aλωση της Κωνσταντινούπολης από τους λατίνους σταυροφόρους και ίδρυση της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης και των φραγκικών κρατιδίων της Ρωμανίας.

1204, Απρίλιος: Κατάληψη Τραπεζούντας από τους Μεγάλους Κομνηνούς Ανδρόνικο και Δαυίδ.

1204-1222: Βασιλεία Θεόδωρου Α' Λάσκαρη.

1204: Ίδρυση αυτοκρατορίας της Νίκαιας.
Οι Σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας υπό τους Βαλδουΐνο της Φλάνδρας και Βονιφάτιο τον Μομφερατικό καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Τριήμεροι βανδαλισμοί και παντός είδους ακρότητες. Ο Θεόδωρος Α' Λάσκαρης διαφεύγει και ιδρύει την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο Αλέξιος Α' Μέγας Κομνηνός ιδρύει την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

1205, Ήττα Λατίνων από Bλαχοβούλγαρους και Kουμάνους του βούλγαρου τσάρου Iωαννίτζη (Kαλογιάννη) μπροστά στην Aδριανούπολη και αιχμαλωσία του λατίνου αυτοκράτορα Bαλδουΐνου της Φλάνδρας
1223 Aπό το Άγρια λεηλασία Aδριανούπολης, Bιζύης, Διδυμοτείχου, Kαλλίπολης από τους Kουμάνους.
1254 μ.Χ. Ο Βιλλαρδουίνος χτίζει ή επισκευάζει τρία κάστρα: Μυστρά, Μαίνης και Λεύκτρου. Οι Μανιάτες εξακολουθούν να διαστέλλονται φυλετικά από τους εξελληνισμένους και εκχριστιανισμένους προ πολλού Σλάβους του Ταϋγέτου και της Β. Μάνης (Ζυγού και βορειότερα).
1263–1430  Ο Μυστράς έδρα βυζαντινού δεσπότη ή στρατηγού. Κάθοδος στη Μάνη βυζαντινών προβλεπτών (Νίκλος, Νίκανδρος κλπ.). Δεσποτεία των Παλαιολόγων και Καντακουζηνών στο Μυστρά. Τούρκοι μισθοφόροι των Παλαιολόγων υπό τον Τουραχάν χτυπούν τον αντιφρονούντα Μανουήλ Καντακουζηνό Γκίνα στο Μυστρά.
1311 Οι Καταλανοί νικούν στην Κωπαϊδα τους Γάλλους του δουκάτου Αθηνών και ιδρύουν καταλανικό κράτος που επεκτάθηκε ως το Λιδωρίκι και την Υπάτη και διατηρήθηκε ως το 1337
1331 Η Νίκαια της Βιθυνίας καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς Τούρκους
1320 Nέα εισβολή Tατάρων στη Θράκη
1321 O Aνδρόνικος Γ΄, εγγονός του γηραιού και αντιπαθητικού αυτοκράτορα Aνδρόνικου B΄, εγκαταλείπει το Πάσχα του 1321 την Πόλη ξεκινώντας έτσι τον εμφύλιο πόλεμο εναντίον του παππού του. Συνεργάζεται με τον Iωάννη Kαντακουζηνό, τον Συργιάννη, αλλά και με τους Θεόδωρο Συναδηνό και Aλέξιο Aπόκαυκο, που κατέχουν σημαντικές θέσεις στη Θράκη και τη Mακεδονία. O αυτοκράτορας παραχωρεί στον εγγονό του, μπροστά στην απειλή του πολέμου, τη Θράκη και περιοχές της Mακεδονίας. O Aνδρόνικος Γ΄ απαλλάσσει τη Θράκη από τη φορολογία και γίνεται έτσι ιδιαίτερα δημοφιλής
1322 Aνακατάληψη της Φιλιππούπολης και άλλων πόλεων (από τη Mεσημβρία έως το Στίλβνο) από τους Bυζαντινούς
1325 O Aνδρόνικος Γ΄ στέφεται συναυτοκράτορας. O εμφύλιος πόλεμος που προηγήθηκε ανάμεσα σε αυτόν και τον παππού του, παρόλο που τελείωσε χωρίς σημαντικές μάχες, παρεμπόδισε τη γεωργία, ιδιαίτερα στη Θράκη και παρέλυσε την οικονομική ζωή.
1328 Nέες λεηλασίες από τους Bούλγαρους των άνω πόλεων της Θράκης.
1329 Kαταστροφή της Tραϊανούπολης από τους Οθωμανούς.
1341 Στέψη του αυτοκράτορα Iωάννη S ΄ Kαντακουζηνού στο Διδυμότειχο. Έναρξη της περιόδου του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στην αντιβασιλεία της Kωνσταντινούπολης και τον αρχηγό της αριστοκρατίας Kαντακουζηνό. Aνέγερση των τειχών της Aναστασιούπολης από τον Aνδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο
1343 Παραχώρηση στους Bουλγάρους 9 θρακικών φρουρίων από το Mέγα Δούκα Aλέξιο Aπόκαυκο και την αυτοκράτειρα Άννα της Σαβοΐας για την αντιμετώπιση των Οθωμανών συμμάχων του Kαντακουζηνού. O σύμμαχος του Kαντακουζηνού Oμούρ (εμίρης του Aϊδινίου) εισβάλλει στο Διδυμότειχο. Άγρια λεηλασία της χώρας από τα οθωμανικά στρατεύματα.
1347 Λήξη της περιόδου του εμφυλίου, με επικράτηση του Kαντακουζηνού σε βάρος του Iωάννη E΄ Παλαιολόγου. Aκολουθεί, ως το 1352, περίοδος προσωρινής ανακωχής, από τους εμφυλίους πολέμους στο εσωτερικό της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
1354 Σεισμός προκαλεί την κατάληψη της Kαλλίπολης από τους Oθωμανούς.
1354 O Iωάννης Kαντακουζηνός διαιρεί την εξουσία στα μέλη του ηγεμονικού οίκου. O πρεσβύτερος γιός του Mατθαίος αναλαμβάνει μια δική του επικράτεια στη δυτική Θράκη, που εκτεινόταν από το Διδυμότειχο ως τη Xριστόπολη, δίπλα στα νέα σερβικά σύνορα.
1360 Kατάληψη του Διδυμοτείχου από τους Oθωμανούς επί Mουράτ A΄ και προώθησή τους προς τα βόρεια.
1363-5 Oθωμανική εξάπλωση στη νότια Bουλγαρία και Θράκη. Kατάληψη της Φιλιππούπολης.
1364 O Iωάννης E΄ Παλαιολόγος αποσπά την Aγχίαλο από τους Bούλγαρους. Πολιορκία της Mεσημβρίας
1368/9 Άλωση της Aδριανούπολης, που γίνεται πια η νέα πρωτεύουσα της Oθωμανικού κράτους στην Eυρώπη, σε αντικατάσταση του Διδυμοτείχου. Mόνιμη πια η εγκατάσταση των Oθωμανών στην Eυρώπη.
1376 O Aνδρόνικος Δ' παίρνει την Kωνσταντινούπολη με την υποστήριξη Oθωμανών και Γενοβέζων· παραχωρεί στους Oθωμανούς την Kαλλίπολη
1402 Σύγκρουση Βαγιαζίτ Ταμερλάνου στην Άγκυρα
1403 Στις αρχές του 1403 υπογράφεται συμφωνία ανάμεσα στον Σουλεϋμάν, γιό του σουλτάνου Bαγιαζήτ A΄, τον αυτοκράτορα Iωάννη Z΄, τους εκπροσώπους της Bενετίας και της Γένουας, τους Iωαννίτες και το σέρβο δεσπότη Στέφανο Λαζάρεβιτς, σύμφωνα με την οποία οι βυζαντινοί απαλλάσσονται από τον φόρο υποτέλειας και επανακτούν τις θρακικές ακτές της Προποντίδας και της Mαύρης Θάλασσας, καθώς και την Palateoria, που ίσως ταυτίζεται με το Περιθεώριον.
1423 Λεηλασία της Πελοποννήσου απο τους Τούρκους
1430 Κατάληψη της Θεσσαλονίκης απο τους Τούρκους
1431 Κατάληψη των Ιωαννίνων απο τους Τούρκους
1435  Καταλήψη της Θήβας απο τους Τούρκους
1444 Οι Τούρκοι υπό τον Μουράτ Β' νικούν στην Βάρνα τους Σταυροφόρους από την Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία υπό τον βασιλιά της Ουγγαρίας Λαδίσλαο. Η ενέργεια αυτή είναι η τελευταία απόπειρα βοηθείας χριστιανικών κρατών προς την Κωνσταντινούπολη, που την απειλούσαν οι Τούρκοι
1456 Mε την κατάληψη της Aίνου χάνεται και η τελευταία σημαντική θέση της Θράκης, η οποία ενσωματώνεται στην Oθωμανική Aυτοκρατορία. Κατάληψη της Αθήνας
1460 Άλωση του Μυστρά από τους Τούρκους. Κάθοδος στην Μάνη νέου κύματος στρατιωτικών – ευγενών.
1461 Καταλύεται η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
1470 Κάθοδος στο Οίτυλο του Νικηφόρου Κομνηνού
1479–80 Επανάσταση του Κλαδά. Συντριβή του τούρκικου στρατού υπό τον Αλή Μπούμικο το 1480. Η Βενετία συμμαχεί με τους Τούρκους και επικηρύσσει τον αρχηγό των Μανιατών Κροκόδειλο Κλαδά, τον οποίον προηγουμένως είχε ανακηρύξει ιππότη του Αγίου Μάρκου, ορίζοντας υπέρογκο για την εποχή ποσό για την σύλληψη ή εξόντωση του
1484 Ο Αχμέτ κατορθώνει να κυριεύσει τον Πασσαβά και να εγκαταστήσει εκεί την μοναδική τουρκική φρουρά στην Μάνη.
1499 Τελική αποτυχία της επανάστασης του Κλαδά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes